top of page

Grobund Jord

Fra Grobund Jords vedtægter

Vores identitet er forankret i erkendelsen af, at vi er en del af naturen, bor ved kysten og lever i konstruktiv udveksling og dialog med det omgivende samfund. 

Vores levevis danner naturlige ramme om møder mellem mennesker, der bor og arbejder sammen, spiser sammen, har fælles arrangementer og fester. 

Vi fokuserer på, hvad det enkelte menneske kan og har af potentiale. Vi vægter aktivt fællesskabet højt, idet hvert mennesker er en vigtigt del af helheden. Vi tager derfor hånd om ensomhed, prioriterer gensidig omsorg, tilstræber høflige omgangstoner, bæredygtigt selvledelser og håndterer konflikter konstruktivt.

Individet kan vokse i fællesskabet, idet den enkelte både bidrager og modtager i frihed og ansvar. Vi giver plads til menneskelig udvikling, fordybelse og engageret virketrang. Den enkelte inviteret på fællesskabet respekterer den enkeltes personlige grænser og privatsfære. Vi tilstræber en levevis med forståelse, rummelighed og respekt for individuel livsførelse og baggrund.

Psssst! 

Hvis du vil hoppe direkte til det sjove,

dét der siger noget om, hvad Grobund er for en størrelse - så spring til bilagene på side 9

2979e53379bb84bfdf2f1801d2d2a52e5ea477b1.jpeg

Det er vores vision at bygge et rummeligt og åbent produktions-, leve- og kulturfællesskab, der drager omsorg for Jorden, for menneskene og som arbejder for en ligelig global fordeling af klodens begrænsede ressourcer.

 

… og hvad betyder det så ? 

Landsbyen på Grobund vil være et eksempel på, hvordan man kan nyfortolke det traditionelle landsbysamfund. 

 

Vi vil opbygge et landsbysamfund, hvor den enkelte lever et godt og meningsfyldt liv.

Vi ønsker os en kultur, som inviterer til samvær med et balanceret hensyn til individuelle behov for ro og privatliv. 

 

Boligerne designer vi overvejende i naturmaterialer, der ikke belaster klima, natur og miljø - og de vil være lige så mangfoldige som de mennesker, der bor i dem. 

Vi er opmærksomme på, at de kvadratmeter, vi ikke bygger, er dem der belaster klimaet mindst - og vi har for øje ikke at bygge unødigt stort. 

Vi vægter det gode håndværk og løsninger, som kan stå tidens test, og vi bygger med lave omkostninger, så det i praksis bliver muligt at opnå gældfrihed for den enkelte. 

 

Landsbyen skal være uden tilslutning til ekstern forsyning af elektricitet, varme, gas og vand, være uden afledning af spildevand - altså, off-grid. Vi vil derudover arbejde hen imod affaldsfrihed.

Dette er vitalt for at kunne leve op til vores vision, at vi i praksis kan administrere ressourceforbrug og udledning, sikre bæredygtige energikilder og recirkulering af næringsstoffer.

 

Vi vil være selvforsynende, hvor det er muligt. 

Landsbyen integreres i et permakulturlandskab, hvor erhverv, boliger, levet liv, selvforsyning med mad, vand og energi indgår nyttige forbindelser til gavn for naturen og glæde for beboerne. Pladsen mellem boliger er en del af vores kulturlandskab og bidrager til vores selvforsyning f.eks i form af spiselig beplantning eller små dyrehold og bidrager også til biodiversiteten med gode planter til hjemmehørende insekter.

 

Vi bliver et eksemplarisk minisamfund, som i praksis genopbygger jordens ressourcer som vand, luft og jord, lagrer CO2 og øger og beskytter biodiversiteten.

Vores levevis indebærer genbrug, genanvendelse af materialer og deleordninger for at mindske ressourceforbruget både privat og i produktionen.

 

Grobund bliver et udstillingsvindue for eksperimenter inden for grøn omstilling og en levende demonstration af, hvordan man kan leve med mindre ressourceforbrug - et dynamisk sted, hvor mennesker, idéer og viden strømmer ind og ud.

 

Erhverv, iværksætteri og kultur

Vi vil tilføre nytænkende iværksætteri som resultat af det kreative og økonomiske samspil og den synergi, der opstår i et miljø hvor boform, levevis, erhverv, kunst, kultur, tradition, fornyelse, det lokale og det globale interagerer. 

Grobund vil bestå af mennesker fra alle lag og fag med kompetencer, som på forskellig vis bidrager til fællesskaberne på Grobund og i lokalsamfundet.

 

Grobund vil blive et sted, hvor der eksperimenteres og findes løsninger, som kan inspirere. Vi vil være et bæredygtigt kraftcenter, hvor vi i praksis finder løsninger til opfyldelse af FN's 17 Verdensmål og Parisaftalen. Vi vil formidle vores erfaringer og indgå i samarbejder, projekter og initiativer, som kan inspirere det omgivende samfund.

 

Grobund bliver et helt særligt eventsted og kulturhus, som vil tilføre nye kulturelle tilbud til lokalområdet. Grobund vil blive et trækplaster for både nationale og internationale besøgende og projekter.

bottom of page